threats.pl > Bezpieczeństwo aplikacji internetowych > Lekcja 16: XSS i SQLi w nazwie pliku

Lekcja 16: XSS i SQLi w nazwie pliku

Przykład

Pod adresem http://bootcamp.threats.pl/lesson16/ dostępny jest przykład, w którym XSS oraz SQLi możliwe jest w parametrze powiązanym z nazwą pliku.

Więcej informacji związanych z tym przykładem: