threats.pl > Bezpieczeństwo aplikacji internetowych > Lekcja 8: Wyzwanie

Lekcja 8: Wyzwanie

Wprowadzenie

Tym razem nie jest to lekcja, lecz wyzwanie. Ponieważ jest to wyzwanie, nie będzie tutaj konkretnych informacji odnośnie jego rozwiązania. Zamiast nich podanych zostanie kilka wskazówek, które powinny być wystarczające do rozwiązania zadania.

Wyzwanie

Zadanie polega na uwierzytelnieniu się do przykładowej "aplikacji" dostępnej pod adresem http://bootcamp.threats.pl/lesson08/.

Wskazówki

Dodatkowe wskazówki można znaleźć na blogu:

Istnieją co najmniej dwa różne rozwiązania tego zadania. Opis jednej metody oraz wskazówki co do "podstawowego" sposobu rozwiązania zadania znajdują się we wpisie There's more than one way to skin a cat.

Powodzenia!