threats.pl > Bezpieczeństwo aplikacji internetowych > Lekcja 11: Przykład opóźnienia w trakcie logowania

Lekcja 11: Przykład opóźnienia w trakcie logowania

Przykład

Pod adresem http://bootcamp.threats.pl/lesson11/ dostępny jest przykład aplikacji implementującej koncepcję opóźnień w trakcie uwierzytelnienia użytkownika w przypadku podania przez użytkownika nieprawidłowego hasła.

Opis tej koncepcji znajduje się w chwili obecnej na blogu: O implementowaniu haseł.