threats.pl > Bezpieczeństwo aplikacji internetowych > Lekcja 14: Oczywiste(?) podatności

Lekcja 14: Oczywiste(?) podatności

Przykład

Pod adresem http://bootcamp.threats.pl/lesson14/ znajduje się przykład demonstrujący ciekawą prawidłowość: podatności stają się oczywiste, gdy zostaną już znalezione.

Przykład ten jest nawiązaniem do tekstu Pentester: doomed to fail? oraz Podatności stają się oczywiste, jak się je już znajdzie.

Czytaj też: