threats.pl > Bezpieczeństwo aplikacji internetowych > Lekcja 22: Improper Initialization

Lekcja 22: Improper Initialization

Wprowadzenie

Przykład ten demonstruje problem polegający na braku inicjalizacji lub niewłaściwej inicjalizacji zmiennych. Więcej informacji na temat tego typu podatności można znaleźć w Common Weakness Enumeration, a konkretnie w pozycji CWE-665: Improper Initialization. Podatność ta znajdowała się również na liście 2009 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming Errors.

W ramach ćwiczenia należy sprawdzić czy:

Patrz też: