threats.pl > Bezpieczeństwo aplikacji internetowych > Lekcja 10: Eksperymenty z nagłówkiem Cache-Control

Lekcja 10: Eksperymenty z nagłówkiem Cache-Control

Przykład

Pod adresem http://bootcamp.threats.pl/lesson10/ dostępny jest prosty przykład pozwalający zbadać sposób traktowania przez różne przeglądarki różnych wartości nagłówka Cache-Control.

Opis tego przykładu obecnie dostępny jest na blogu: Bootcamp X: Document caching.